LCM's Site Map

LCM's Site Map

How to find your
way around LCM

God Se Eenvoudige Saligheidsplan

Home ] Up ]

Most Requested Links

Gospel Of Jesus Christ ] MP3 Audio Sermons and Messages ] Windward Bible Church ] What We Believe ] Leave Comments ] View Visitor Comments ] Hurricane Ivan Damage to Carriacou Photos - Pictures ] Relief Efforts for Carriacou, Grenada ] Carriacou.info ] About Carriacou, Grenada ] Carriacou Tourist Information ] Virtual Tour of Carriacou ] Report Broken Links ]
This site is best viewed at a minimum screen resolution of  1024 X 768

LCM's  primary domain is at  www.lastchanceministries.com and www.lastchanceministries.net. It is also copied on another server at www.lastchanceministries.org.  We also have sub webs at www.windwardbiblechurch.org and www.carriacou.info.

Sponsored Links
Please click here to to report any inappropriate ads.All material posted on LCM is free for your information!

I hope you
e
njoy your visit!

Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help LCM

Click here
to contact Us
Send LCM email

Please pray for LCM's web ministry daily.Who was and is Jesus Christ?

Who was and is Jesus Christ?


The Gospel of
Jesus Christ ...


God's Simple Plan Of Salvation In Many Different Languages
(30 languages so far)

How To Be
Born Again ...


English
Afrikaans
Albanian - Shqip
Arabic - Arabic
Simplified Chinese - Simple Chinese
Deutsch - German
Français - French
Hellenica - Greek
Hebrew - Hebrew
Hindi - Hindi
Telegu - Indian
Bahasa Indonesian
Tagalog Indonesian
Italian
Japanese - Japanese
Korean - Korean
Lithuanian - Lithuanian
Macedonian- Macedonian
Pohnpeian Micronesian
New Guinean
Norwegian
Philippines - Cebuano
Philippines - Ilonggo
Portuguese
Polish
Russian - Russian
Espańol - Spanish
Swahili

Ukrainian - Ukrainian
Vietnamese - Vietnamese


Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM

Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM


Other Popular
Links

Currently highlighted on LCM

Currently highlighted on LCM


Click here to learn the latest about our work at Windward Bible Church

Learning more about Windward Bible Church


View comments left by visitors from all over the world

Click here to view our Visitors' Journal to read comments from 2002 through the present.

To make your own entry, click on the "Visitors' Journal" link here or under our top banner on any page.


Learn more about Carriacou, Grenada, including the current
time and weather

 

Liming by the sea


You can even take
a virtual tour!

 


Tourist Information
About Carriacou, Grenada


Sunny beaches on Carriacou


LCM's Primary
 site is hosted on:

Godaddy Hosting and Domains

LCM is copied
and Hosted on:
www.spiceisle.com


Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help LCM


 

God's Simple Plan of Salvation in Afrikaans
(How to Be Born Again by Faith in Jesus Christ and His Finished Work)

(The Gospel of Jesus Christ
e-Tract
in Many Different Languages)

Thanks to Robert Ford Porter, Litt.D., Chairman, Lifegate, Inc., Monrovia, for permission to use these wonderful tracts here on LCM.

This page provides the tract in Afrikaans. Check the links at the top of this page to find the tract in other languages. I plan to add other languages soon. In the meantime, if your native language is not found, please click here to go to Lifegate's website that has more languages available.
 


First, Who is Jesus, and What Did He Do?

Dear Precious Visitor,

As a pastor, minister of the gospel, and missionary, I cannot stress the following enough. It is absolutely imperative that each person know exactly who Jesus is and what He has done before they put their faith in Him. The Bible warns that there is a false Gospel that promotes another 'Jesus.' (Galatians 1:6-9 and 12 Corinthians 11:4) That gospel and Jesus can do nothing for you but deceive you. The true Jesus that provides true salvation is identified as follows.

Briefly and simply stated, Jesus is God the Creator who clothed Himself in human flesh. (John 1:1-3, 14.) He is also the 'Lord' of Abraham (John 5:18, 8:56, and 10:30-33) who gave the Law to Moses (Exodus 3:14, John 8:58) in the Old Testament. He was also resurrected bodily on the third day according to the Scriptures. (Luke 24:36-43, John 20:26-29, and 1 Corinthians 15:3-4) This is the Jesus in whom our trust must be placed. (Romans 10:9-10)

You may click here to learn more in detail about who Jesus was and is, and what He did and is doing.


God Se Eenvoudige Saligheidsplan

My Vriend, ek vra u die belangrikstevraag van die lewe. U vreugde of u verdriet, vir alle EWIGHEID hang daarvan af. Die vraag is: IS U GERED? Die vraag is nie of u ’n lid van een of ander Kerk is nie, maar: IS U GERED? Dit is nie ’n kwessie van hoe goed u is nie, Maar: IS U GERED? Niemand kan die seën van God geniet, of Hemel toe gaan, sonder om gered te wees nie – Jesus het vir Nikodemus gesę in Johannes 3:7;,,Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesę het, JULLE MOET WEER GEBORE WORD NIE.”God gee aan ons in Sy Heilige Woord die ENIGSTE plan vir saligheid. Die plan is eenvoudig, u kan VANDAG gered word.

Eerstens my vriend, moet u besef DAT U ’n SONDAAR IS. Romeine3:10;,,Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie.”

,,Want daar is geen onderskeid nie; Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God”Romeine 3:22, 23.

Daar is GEEN KANS om gered te word nie, tensy u besef dat u ’n SONDAAR is. Omdat u ’n sondaar is, is u veroordeel om te sterwe.

,,Want die loon van die sonde is die dood”Romeine 6:23.

,,En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort”Jakobus 1:15.

Dit beteken van God geskei te wees, in die HEL VIR EWIG. Hoe vreeslik! Ja my vriend, maar dit is waar, want God het u so liefgehad, DAT HY SY ENIGGEBORE SEUN GEGEE HET, Jesus Christus, AS U PLAASVERVANGER; wat ons sondes gedra het en wat in U plek gesterwe het.

,,Want Hy het HOM [Jesus] wat geen sonde geken het nie, SONDE gemaak vir ONS, sodat ONS KAN WORD

GEREGTIGHEID van God in HOM”2 Korinthiërs 5:21.

,,Wat self ONS SONDES in SY liggaam op die kruishout gedra het, sodat ONS die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde JULLE GENEES IS”1 Petrus 2:24.

Jesus moes sterwe. SY BLOED moes gestort word.

,,Want die SIEL van die vleis IS IN DIE BLOED”Levitikus 17:11.

,,Sonder BLOEDVERGIETING vind daar geen vergifnis plaas nie”Heb. 9:22.

Ons kan nie verstaan hoe ons sondes op Jesus gelę is nie, maar God sę in SY WOORD dat dit wel so is. U SONDE, my vriend, het JESUS GEDRA en HY HET IN U PLEK GESTERWE. God kan nie lieg nie.

Die Filippeinse tronkbewaarder het vir Paulus en Silas gevra:,,Wat moet EK DOEN om GERED te word?” ,,Toe sę hulle: ‚Glo in die Here Jesus Christus, en jy SAL GERED WORD, jy en jou huis’”Handelinge 16:31.

U moet eenvoudig net glo in Hom as die EEN wat vir U SONDE GESTERWE het, in U PLEK begrawe is en weer opgestaan het, vir U REGVERDIGMAKING. Roep Hom nou aan.,,Want ELKEEN wat die naam van die Here aanroep, SAL GERED WORD”Romeine 10:13.

Die eerste gebed wat ’n sondaar moet bid, word gegee in LUKAS 18:13;„O GOD, WEES MY SONDAAR GENADIG!”U is ’n sondaar, en sekerlik is u baie jammer daaroor. Reg, en NOU, waar u ookal mag wees, hef u hart op na God in gebed. Dit is nie nodig om lank of hardop te bid nie, want God is baie begerig om u te red. Sę net:,,O God, ek is ’n sondaar, ek is baie jammer, ek het berou, wees my GENADIG en RED MY, om Jesus ontwil.”Neem Sy woord aan.

,,Want ELKEEN [dit sluit u in] wat die naam van die Here aanroep, SAL GERED WORD. [Nie sal miskien, of kan nie, SAL GERED WORD]”Romeine 10 :13. Neem God se Woord aan. As u dit gedoen het, wat Hy u hier gevra het, EIS dan die SALIGHEID IN DlE GELOOF volgens SY WOORD. GLO EN U SAL GERED WORD. Geen kerk, geen geld, nie goeie werke nie, NIEMAND ANDERS AS JESUS ALEEN, KAN U RED NIE.

Die eenvoudige plan vir saligheid is: U IS ’n SONDAAR; omdat u ’n sondaar is MOET U STERWE, so nie, glo in Christus wat U PLAASVERVANGER IS en in u plek gesterwe het, wat begrawe is en weer opgestaan het.

Roep God net aan, met die BESEF dat u ’n sondaar is, en vra Hom om u genadig te wees en u te red om JESUS ONTWIL.Neem SY WOORD AAN en EIS DIE SALIGHIEID IN DIE GELOOF.

U sę miskien:,,Dit is sekerlik nie al wat ek moet doen om gered en word nie?”Ja dit is, volstrek alles. Dank God, baie siele is vir Christus gewen deur hierdie eenvoudige plan. Dit is SKRIFTUURLIK. Dit is GOD SE PLAN. My vriend, GLO EN DOEN DIT VANDAG Nou is die tyd – vandag, is die dag.,,Kyk NOU is die tyd

van die welbehae, kyk NOU is die dag van verlossing”2 Korinthiërs 6:2.

,,Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie”Spreuke 27:1.As hierdie traktaat nie vir u duidelik is nie, LEES DIT OOR EN OOR TOTDAT u dit verstaan.Moenie dit opsy sit nie, want u SIEL is meer werd as die hele węreld.,,Want wat sal dit ’n mens baat as hy die hele węreld win, en aan SY SIEL SKADE LY, of Wat sal ’n mens gee as losprys vir sy Siel?”Markus 8: 36, 37.

MAAK SEKER DAT U GERED IS, U HET REDDING NODIG BO ENIGIETS ANDERS.AS U U SIEL VERLOOR, VERLOOR U DIE HEMEL EN ALLES DAARBY.GOD HELP U OM VANDAG GERED TE WORD. Hy sal u red en OOK BEWAAR.

,,Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ’n menslike nie; maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra”I Konn. 10:13.

Moenie op u gevoelens staatmaak nie. Hulle verander. Steun op God se beloftes. Hulle verander nooit nie. NADAT U GERED IS, IS DAAR DRIE DINGE WAT U MOET BEOEFEN VIR U GEESTELIKE LEWE: BID – praat met God. LEES U BYBEL – God praat met u. GETUIG – u praat nou vir God.

,,Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor My Vader wat in die Hemele is”Mattheus 10:32.

Deur Ford Porter

Copyright: Robert Ford Porter, 1991


Dear Beloved of God,

If you have read, understood, believed, and followed the instructions given above, congratulations. Upon the Authority of the Word of God, you should have the assurance that you have been born again!

Though it is by no means necessary, the Pastor of Windward Bible Church (also the webmaster of LCM) would be encouraged to hear that you have been saved by grace through face in Jesus Christ and His finished work. Please drop him a short e-mail the tell him so (in English only as I cannot understand any others). I assure you. Your e·mail address will not be placed on any mailing list or shared with others, unless you specifically request it.

If you live in a Muslim or Communist country, or any other place that may be hostile to the Good News of Jesus Christ and His finished work, I fully understand that you may not want to have someone communicating back to you with e-mails that could possibly be intercepted by others. Thus, I will not send you any e·mails or anything else if you state that.

Yet, it is important that you tell someone about your new faith in Christ. You should not be ashamed of who Jesus is to you now. (Psalm 107:1-2, Luke 9:26, Romans 1:16) If you tell me, I will endeavor to pray for you and have those in our local assembly of Windward Bible Church to also pray for you. The information on how to contact me is available on my Contact Us page.

As a new member of God's personal family, you should seek out a good church and fellow believers with whom to fellowship. You should also take the first step in following the Lord as a disciple, which is identifying yourself as a believer that has been born again by the spirit of God. That step is simply following the Lord in believers baptism by immersion in water that symbolizes your death to your old way of life, and your spiritual rebirth and walking in the new life God has given you. (Romans 6:1-3)

If you live in an area where there is no church that faithfully teaches the Bible, I suggest that you attend our services virtually by listening to our messages in MP3 format posted here on LCM. Click here to go to that page. We simply strive to explain the Scripture verse by verse so that those that listen can grow and be transformed by the miraculous teaching of God's word.

May the Lord help and encourage you as you now walk with Him.

Looking up for Him,
Walter Robinson II
Pastor of Windward Bible Church
and The Webmaster of LCM
February 2, 2004


Form to Send Feedback to Pastor Robinson

Form to send feedback to Pastor Robinson. I would like to hear from you very much -- especially if you were just born again by faith in Christ!

I am sorry, but I can only
read and understand English

[FrontPage Save Results Component]

* Indicates an entry is required before form will be processed.

* Name, Handle, or Initials (Required)

General address if you desire (No street address or e·mail addresses please!)

Country Enter the name of your country here if you desire (may leave blank)

* Leave comments here for Pastor Robinson here (up to 1000 characters):
(At least two characters required)* Do you want your entry to remain confidential?

Click here for our Privacy Statement
(Opens a new browser window)NOTE!
If you wish to correspond more more directly with
Pastor Robinson, send him an e·mail by clicking here.

Hit Counter

Visitors have viewed this page since April 1, 2004

(NOTE: All preexisting page counters were reset to
 zero when my server  crashed in March of 2004.
It took until April 1, 2004 to get them working again.)


Copyright © 2000 Last Chance Ministries. All rights reserved.
Revised: June 13, 2006.

Sponsored Links

NOTE: The presence of any sponsored ads does not indicate our endorsement of any website, group, individual, or product.


Free Tools and
Software From Google


Use this Link to report any
inappropriate ads you see on LCM.

Note: There Are More Links Further Down The Page Beyond the Ads

Use this Link to report any
inappropriate ads you see on LCM.


Please Be Partners With Us By Praying For Us!

If you wish, you may make a simple, safe, and secure Voluntary Donation.

Use the following button to go to the page to effortlessly leave your gift. Nothing is too small:

Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help support LCM

Completely Safe Using
SSL Strong Encryption (128bit)

Thanks a head of time!


Hate spam?


Google
Web www.LastChanceMinistries.com

LCM Specific Search Tools

LCM's Specific
In-depth Search Tools


LCM has had
~
Visitors &

~

Page Views Since
 June 11, 2001


 

Click here to learn more
about LCM's website.


For the safety and assurance of our visitors, LCM is rated by and registered with the Internet Content Rating Association

Click here to check out our ICRA rating.