LCM's Site Map

LCM's Site Map

How to find your
way around LCM

Bozy prosty plan zbawienia

Home ] Up ]

Most Requested Links

Gospel Of Jesus Christ ] MP3 Audio Sermons and Messages ] Windward Bible Church ] What We Believe ] Leave Comments ] View Visitor Comments ] Hurricane Ivan Damage to Carriacou Photos - Pictures ] Relief Efforts for Carriacou, Grenada ] Carriacou.info ] About Carriacou, Grenada ] Carriacou Tourist Information ] Virtual Tour of Carriacou ] Report Broken Links ]
This site is best viewed at a minimum screen resolution of  1024 X 768

LCM's  primary domain is at  www.lastchanceministries.com and www.lastchanceministries.net. It is also copied on another server at www.lastchanceministries.org.  We also have sub webs at www.windwardbiblechurch.org and www.carriacou.info.

Sponsored Links
Please click here to to report any inappropriate ads.All material posted on LCM is free for your information!

I hope you
e
njoy your visit!

Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help LCM

Click here
to contact Us
Send LCM email

Please pray for LCM's web ministry daily.Who was and is Jesus Christ?

Who was and is Jesus Christ?


The Gospel of
Jesus Christ ...


God's Simple Plan Of Salvation In Many Different Languages
(30 languages so far)

How To Be
Born Again ...


English
Afrikaans
Albanian - Shqip
Arabic - Arabic
Simplified Chinese - Simple Chinese
Deutsch - German
Français - French
Hellenica - Greek
Hebrew - Hebrew
Hindi - Hindi
Telegu - Indian
Bahasa Indonesian
Tagalog Indonesian
Italian
Japanese - Japanese
Korean - Korean
Lithuanian - Lithuanian
Macedonian- Macedonian
Pohnpeian Micronesian
New Guinean
Norwegian
Philippines - Cebuano
Philippines - Ilonggo
Portuguese
Polish
Russian - Russian
Espańol - Spanish
Swahili

Ukrainian - Ukrainian
Vietnamese - Vietnamese


Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM

Free MP3 sermons, Bible teaching, and other audio messages on LCM


Other Popular
Links

Currently highlighted on LCM

Currently highlighted on LCM


Click here to learn the latest about our work at Windward Bible Church

Learning more about Windward Bible Church


View comments left by visitors from all over the world

Click here to view our Visitors' Journal to read comments from 2002 through the present.

To make your own entry, click on the "Visitors' Journal" link here or under our top banner on any page.


Learn more about Carriacou, Grenada, including the current
time and weather

 

Liming by the sea


You can even take
a virtual tour!

 


Tourist Information
About Carriacou, Grenada


Sunny beaches on Carriacou


LCM's Primary
 site is hosted on:

Godaddy Hosting and Domains

LCM is copied
and Hosted on:
www.spiceisle.com


Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help LCM


 

God's Simple Plan of Salvation in Polish
(How to Be Born Again by Faith in Jesus Christ and His Finished Work)

(The Gospel of Jesus Christ
e-Tract
in Many Different Languages)

Thanks to Robert Ford Porter, Litt.D., Chairman, Lifegate, Inc., Monrovia, for permission to use these wonderful tracts here on LCM.

This page provides the tract in Polish. Check the links at the top of this page to find the tract in other languages. I plan to add other languages soon. In the meantime, if your native language is not found, please click here to go to Lifegate's website that has more languages available.
 


First, Who is Jesus, and What Did He Do?

Dear Precious Visitor,

As a pastor, minister of the gospel, and missionary, I cannot stress the following enough. It is absolutely imperative that each person know exactly who Jesus is and what He has done before they put their faith in Him. The Bible warns that there is a false Gospel that promotes another 'Jesus.' (Galatians 1:6-9 and 12 Corinthians 11:4) That gospel and Jesus can do nothing for you but deceive you. The true Jesus that provides true salvation is identified as follows.

Briefly and simply stated, Jesus is God the Creator who clothed Himself in human flesh. (John 1:1-3, 14.) He is also the 'Lord' of Abraham (John 5:18, 8:56, and 10:30-33) who gave the Law to Moses (Exodus 3:14, John 8:58) in the Old Testament. He was also resurrected bodily on the third day according to the Scriptures. (Luke 24:36-43, John 20:26-29, and 1 Corinthians 15:3-4) This is the Jesus in whom our trust must be placed. (Romans 10:9-10)

You may click here to learn more in detail about who Jesus was and is, and what He did and is doing.


Bozy prosty plan zbawienia

Mój przyjacielu: Pragnę zadać Ci najważniejsze pytanie życia. Twoje wieczne szczęście lub wieczne nieszczęście zależą od tego, jak na nie odpowiesz. Oto to pytanie: Czy jesteś zbawiony? Nie pytam Cię, jak dobry jesteś, ani czy uczęszczasz do kościoła, ale: czy jesteś zbawiony? Czy jesteś pewien, że pójdziesz do Nieba, kiedy umrzesz?

Bóg mówi, że aby pójść do Nieba, musisz się narodzić na nowo. W Ewangelii Jana 3:7 - Pan Jezus powiedział do Nikodema: "Musicie się na nowo narodzić."

W Biblii Bóg podaje nam jedyny plan zbawienia. Jest to prosty plan - Ty możesz DZIŚ być zbawionym (uratowanym od należnej Ci kary piekła wiecznego)!

Najpierw, Przyjacielu, musisz uświadomić sobie, że JESTEŚ GRZESZNIKIEM. "Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej" (Rzymian 3:23).

Ponieważ jesteś grzesznikiem, jesteś skazany na wieczną śmierć. "Zapłatą za grzech jest śmierć" (Rzymian 6:23). Oznacza to wieczne oddzielenie od Boga w piekle.

"... postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd" (Hebrajczyków 9:27)

Ale Bóg ukochał Cię tak bardzo, że posłał Swego Jednorodzonego Syna, Jezusa, aby Ten wziął na Siebie Twoje grzechy i umarł na Twoim miejscu."On Tego, który grzechu nie znał, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą" (2 Koryntian 5:21)

Jezus musiał przelać Swą krew i umrzeć. "Gdyż życie ciała jest we krwi" (3 Mojżeszowa 17:11)

"... bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia." (Hebrajczyków 9:22)

"... Bóg dał dowód Swej miłości ku nam przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł" (Rzymian 5:8)

Bóg powiedział, że moje grzechy i Twoje grzechy zostały włożone na Jezusa (choć nie jesteśmy w stanie pojąć, jak), i On umarł za nas. On nas Zastąpił. I to jest prawda, Bóg nie może kłamać.

Przyjacielu, "Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby pokutowali" (Dzieje Apostolskie 17:30). Owa pokuta (upamiętanie), to zmiana myślenia, polegająca na zgodzeniu się z Bogiem, że jest się grzesznikiem, a także na uznaniu tego, co Pan Jezus uczynił na krzyżu. Pokuta zawiera także zrozumienie tego, że grzech jest Twoim wrogiem, a Jezus Przyjacielem.

W Dziejach Apostolskich 16:30-31, strażnik więzienny z Filippi spytał Pawła i Sylasa: ?Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?" A oni powiedzieli: "Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ..."

Po prostu uwierz w Niego jako Tego, który wziął Twoje grzechy, umarł na Twoim miejscu, został pogrzebany i kogo Bóg wzbudził z martwych. Jego zmartwychwstanie mocno utwierdza w przekonaniu, że wierzący człowiek, który przyjął Chrystusa Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, może być pewien życia wiecznego.

?Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego" (Jan 1:12)

?Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie� (Rzymian 10:13)

Każdy może oznaczać także Ciebie. Będzie zbawiony nie oznacza, że być może, nie, że jest w stanie, ale że będzie zbawiony.

Jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś grzesznikiem, który przekroczył święte Boże wymagania, właśnie teraz, gdziekolwiek jesteś, pokutując wznieś swoje serce do Boga w modlitwie!

W Ewangelii Łukasza 18:13 - grzesznik modlił się: "Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu". Po prostu pomódl się: "Boże, wiem, że jestem grzesznikiem. Wierzę, że Jezus był moim Zastępcą gdy umarł na krzyżu. Wierzę, że przelał On Swoją krew, umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał za mnie. Teraz przyjmuję Go jako mojego Zbawiciela. Dziękuję Ci za przebaczenie moich grzechów, dar zbawienia i wieczne życie, które dostępne są dla mnie z powodu Twojej miłosiernej łaski. Amen"

Po prostu chwyć Boga za Jego Słowo i przyjmij wiarą Jego ratunek (zbawienie). Uwierz, a będziesz zbawiony. Żaden kościół, żadna organizacja, żadne dobre uczynki nie są w stanie Cię zbawić. Pamiętaj, to Bóg dokonuje zbawienia. W całości!

Prosty Boży plan zbawienia: Jesteś zasługującym tylko na gniew Boży grzesznikiem. Dlatego, o ile nie uwierzysz w Jezusa, Który umarł za Ciebie, będziesz spędzał wieczność w piekle. Wtedy byłoby Ci lepiej gdybyś się nigdy nie urodził. Jeśli uwierzysz w Niego jako ukrzyżowanego, pogrzebanego i wzbudzonego z martwych Zbawiciela, otrzymasz przebaczenie wszystkich Twoich grzechów i Jego dar wiecznego ratunku (zbawienia) dostępnego tylko przez wiarę.

Być może powiesz: "Na pewno to nie jest takie proste". A jednak jest! To jest biblijne. To jest Boży plan. Przyjacielu, uwierz w Pana Jezusa i przyjmij Go jako Zbawiciela jeszcze dzisiaj!

Jeśli Jego plan nie wydaje Ci się jeszcze wystarczająco jasny, czytaj ten artykuł jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz ... nie odkładając go dopóki go zrozumiesz. Twoja dusza jest warta więcej od całego świata!

"Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?" (Marka 8:36)

Nie spocznij dopóki nie będziesz pewien swego zbawienia. Jeśli utracisz swoją duszę, stracisz Niebo i wszystko utracisz. Proszę! Pozwól Bogu uratować (zbawić) Cię właśnie teraz!

Jeśli uwierzysz Panu Jezusowi, to Boża moc zbawi Cię na wieki i umożliwi ci prowadzenie zwycięskiego chrześcijańskiego życia. "Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście mogli je znaleźć" (1 Koryntian 10:13)

Nie ufaj własnym uczuciom, one są zmienne. Trzymaj się Bożych obietnic - one nigdy się nie zmieniają. Od momentu kiedy przyjmiesz dar zbawienia, powinieneś codziennie robić trzy rzeczy, aby wzrastać duchowo: modlić się - wtedy rozmawiasz z Bogiem, czytać Świętą Biblię - wtedy Bóg mówi do Ciebie, mówić wszystkim ludziom o tym planie zbawienia - wtedy mówisz dla Boga. Pamiętaj o tym, że tylko Biblia jest prawdą, wszystko inne ma niewielką wartość.

Będąc posłusznym Panu Jezusowi Chrystusowi, powinieneś zostać ochrzczonym, publicznie zaświadczając w ten sposób o swoim zbawieniu, a potem bez zwłoki przyłączyć się do biblijnie wierzącego zgromadzenia (kościoła). "Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym ..." (2 Tymoteusza 1:8)

"Każdego więc, który mię wyzna [zaświadczy o mnie] przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem Moim, który jest w niebie" (Mateusz 10:32)

Copyright: Robert Ford Porter, 1991


Dear Beloved of God,

If you have read, understood, believed, and followed the instructions given above, congratulations. Upon the Authority of the Word of God, you should have the assurance that you have been born again!

Though it is by no means necessary, the Pastor of Windward Bible Church (also the webmaster of LCM) would be encouraged to hear that you have been saved by grace through face in Jesus Christ and His finished work. Please drop him a short e-mail the tell him so (in English only as I cannot understand any others). I assure you. Your e·mail address will not be placed on any mailing list or shared with others, unless you specifically request it.

If you live in a Muslim or Communist country, or any other place that may be hostile to the Good News of Jesus Christ and His finished work, I fully understand that you may not want to have someone communicating back to you with e-mails that could possibly be intercepted by others. Thus, I will not send you any e·mails or anything else if you state that.

Yet, it is important that you tell someone about your new faith in Christ. You should not be ashamed of who Jesus is to you now. (Psalm 107:1-2, Luke 9:26, Romans 1:16) If you tell me, I will endeavor to pray for you and have those in our local assembly of Windward Bible Church to also pray for you. The information on how to contact me is available on my Contact Us page.

As a new member of God's personal family, you should seek out a good church and fellow believers with whom to fellowship. You should also take the first step in following the Lord as a disciple, which is identifying yourself as a believer that has been born again by the spirit of God. That step is simply following the Lord in believers baptism by immersion in water that symbolizes your death to your old way of life, and your spiritual rebirth and walking in the new life God has given you. (Romans 6:1-3)

If you live in an area where there is no church that faithfully teaches the Bible, I suggest that you attend our services virtually by listening to our messages in MP3 format posted here on LCM. Click here to go to that page. We simply strive to explain the Scripture verse by verse so that those that listen can grow and be transformed by the miraculous teaching of God's word.

May the Lord help and encourage you as you now walk with Him.

Looking up for Him,
Walter Robinson II
Pastor of Windward Bible Church
and The Webmaster of LCM
February 2, 2004


Form to Send Feedback to Pastor Robinson

Form to send feedback to Pastor Robinson. I would like to hear from you very much -- especially if you were just born again by faith in Christ!

I am sorry, but I can only
read and understand English

[FrontPage Save Results Component]

* Indicates an entry is required before form will be processed.

* Name, Handle, or Initials (Required)

General address if you desire (No street address or e·mail addresses please!)

Country Enter the name of your country here if you desire (may leave blank)

* Leave comments here for Pastor Robinson here (up to 1000 characters):
(At least two characters required)* Do you want your entry to remain confidential?

Click here for our Privacy Statement
(Opens a new browser window)NOTE!
If you wish to correspond more more directly with
Pastor Robinson, send him an e·mail by clicking here.


Hit Counter

Visitors have viewed this page since April 1, 2004

(NOTE: All preexisting page counters were reset to
 zero when my server  crashed in March of 2004.
It took until April 1, 2004 to get them working again.)


Copyright © 2000 Last Chance Ministries. All rights reserved.
Revised: June 13, 2006.

Sponsored Links

NOTE: The presence of any sponsored ads does not indicate our endorsement of any website, group, individual, or product.


Free Tools and
Software From Google


Use this Link to report any
inappropriate ads you see on LCM.

Note: There Are More Links Further Down The Page Beyond the Ads

Use this Link to report any
inappropriate ads you see on LCM.


Please Be Partners With Us By Praying For Us!

If you wish, you may make a simple, safe, and secure Voluntary Donation.

Use the following button to go to the page to effortlessly leave your gift. Nothing is too small:

Click here to ...
Click here to make a donation to help support the Robinsons and LCM
if you wish to help support LCM

Completely Safe Using
SSL Strong Encryption (128bit)

Thanks a head of time!


Hate spam?


Google
Web www.LastChanceMinistries.com

LCM Specific Search Tools

LCM's Specific
In-depth Search Tools


LCM has had
~
Visitors &

~

Page Views Since
 June 11, 2001


 

Click here to learn more
about LCM's website.


For the safety and assurance of our visitors, LCM is rated by and registered with the Internet Content Rating Association

Click here to check out our ICRA rating.